Game History

1. Devonte’ Graham: 27
2. Sviatoslav Mykhailiuk: 26
2. Billy Thomas: 26
2. Tyrel Reed: 26
Team ThompsonTeam Stallworth
124Final127
Team ThompsonTeam Stallworth
128Final109
Team ThompsonTeam Stallworth
104Final101
Team ThompsonTeam Stallworth
90Final83
Team StallworthTeam Thompson
102Final91
Team StallworthTeam Thompson
91Final89
Team PollardTeam Stallworth
100Final97
Team StallworthTeam Pollard
111Final (OT)110
Team StallworthTeam Thompson
114Final102
Team MilesTeam Stallworth
93Final91
Team StallworthTeam Richey
111Final103
|